งานบริการ

บริการจัดส่ง และติดตั้งให้ ฟรี

รายละเอียดการบริการหลังการขาย

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

การบริการ 1 ปี แรกหลังการซื้อ

 • รับประกันตัวเครื่องพร้อมอะไหล่และค่าแรง 12 เดือน
 • ในกรณีเครื่องมีปัญหาเรียกได้
 • หมดปัญหาเรื่องการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ทางบริษัทจะจัดส่งให้
 •  

การบริการหลังหมดประกันปีแรก (ต่อสัญญาบริการ)

 • เรียกใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในรอบ 1 ปี
 • มีเครื่องสำรองให้ใช้ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาและต้องนำกลับมาตรวจเช็คที่บริษัท
 • ได้รับส่วนลดค่าอะไหล่ซ่อม 10%
 • ทางบริษัทจะเข้าทำการตรวจเช็คเครื่องทุก 4 เดือน
 • เรื่องการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ทางบริษัทจะจัดส่งให้
 •  

การบริการกรณีไม่มีประกัน หรือ ไม่ต่อสัญญาบริการ

 • ทางบริษัทมีบริการนอกสถานที่  รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่
 • โทร. 02-675-2030-1
Visitors: 64,368