งานซ่อม

บริษัท บิ๊ก เทเลคอม จำกัด

     รับซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน อาทิเช่น คอมพิวเตอร์  ปริ้นเตอร์  โทรศัพท์  แฟกซ์  ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX)

     มีบริการทั้งนอกและในสถานที่ โทรขอคำปรึกษาได้ ฟรี    โทร. 02-675-2030

 

การบริการในสถานที่

     - ลูกค้าสามารถนำเครื่องเข้ามาให้ตรวจเช็คได้ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

     - ลูกค้าสามารถนำเครื่องเข้ามาให้เปลี่ยนอะไหล่ให้ได้ที่บริษัท

     - ลูกค้าสามารถนำเครื่องเข้ามาส่งซ่อมได้เองที่บริษัท ค่าบริการซ่อมครั้งละ 500 บาท

     - ทางบริษัทจะทำการเสนอราคาให้ลูกค้าก่อนซ่อม เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจก่อน หากลูกค้าไม่ซ่อมสามารถมารับเครื่องคืนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

การบริการนอกสถานที่

     - ค่าบริการนอกสถานที่ครั้งละ  800 - 1,500 บาท ขึ้นอยู่กับสถานที่ และ รุ่นของเครื่อง

     - กรณีต้องนำเครื่องกลับมาซ่อมที่บริษัท ทางบริษัทจะทำการเสนอราคาก่อน เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ หากลูกค้าไม่ซ่อมทางบริษัทจะทำการจัดส่งเครื่องคืนให้ โดยค่าใช้จ่ายจะมีแค่ค่าบริการครั้งแรกเท่านั้น

Visitors: 64,371