เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบ สี


 • CLP-365W.jpg
  ยี่ห้อ :Samsungรุ่น :CLP-365Wความสามารถ : Print WirelessNetwork รายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิค การพิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์ดำ สูงสุด 18 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด A4 ควา...
  ฿0

 • SL-C410W.jpg
  ยี่ห้อ :Samsungรุ่น :SL-C410Wความสามารถ : Print WirelessNetwork รายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิค การพิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์ดำ 19 หน้าต่อนาที ความเร็วในการพิมพ์สี 4 ...
  ฿0

 • SL-C1810W.jpg
  ยี่ห้อ :Samsungรุ่น :SL-C1810Wความสามารถ : Print Wireless รายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิค การพิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์ดำ 19 หน้าต่อนาที ความเร็วในการพิมพ์สี 19 หน้าต...
  ฿0

 • CLP-415N.jpg
  ยี่ห้อ :Samsungรุ่น :CLP-415Nความสามารถ : Print Network รายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิค การพิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์ดำ สูงสุด 18 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด A4 ความเร็วในก...
  ฿0

 • CLP-620ND.jpg
  ยี่ห้อ :Samsungรุ่น :CLP-620NDความสามารถ : Print Network รายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิค การพิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์ดำ สูงสุด 21 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด A4 ความเร็วใน...
  ฿0

 • CLP-775ND.jpg
  ยี่ห้อ :Samsungรุ่น :CLP-775NDความสามารถ : Print Network รายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิค การพิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์ดำ สูงสุด 33 หน้าต่อนาที เวลาที่พิมพ์แผ่นแรกออกมาน...
  ฿0

 • CLP-770ND.jpg
  ยี่ห้อ :Samsungรุ่น :CLP-770NDความสามารถ : Print Network รายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิค การพิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์ดำ สูงสุด 32 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด A4 ความเร็วใน...
  ฿0
Visitors: 64,371