เครื่องโทรสาร / FAX


 • KX-MB2085CX_Spec.jpg
  ยี่ห้อ : Panasonicรุ่น :KX-MB2085CX ความสามารถ : FAX รายละเอียดสินค้าและคุณสมบัติ ข้อมูลจำเพาะ KX-MB2085CX ข้อมูลทั่วไป ระบบการพิมพ์ เลเซอร์ ขาว – ดำ ขนาดกระดาษบันทึก...
  ฿0

 • 8111280_x2.jpg
  ยี่ห้อ : Panasonicรุ่น :KX-FL422CX ความสามารถ : FAX รายละเอียดสินค้า โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์ ระบบ Super G3 ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps ความเร็วในการส่งแฟกซ์ 4 วินาที/แผ่น...
  ฿0

 • KX-FL612CX.jpg
  ยี่ห้อ : Panasonicรุ่น :KX-FL612CX ความสามารถ : FAX รายละเอียดสินค้า เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์ โทรออกอัตโนมัติ 122 เลขหมายด้วยปุ่ม Navigator ชุดป้อนกระดาษอัตโนมัต...
  ฿0

 • KX-FT981CX.jpg
  ยี่ห้อ : Panasonicรุ่น :KX-FT981CX ความสามารถ : FAX รายละเอียดสินค้าและคุณสมบัติ คุณสมบัติโทรศัพท์ โทรออกอัตโนมัติ :110 เลขหมาย โทรออกด้วยปุ่มสัมผัสเดียว :10 เลขหมาย สมุดโทร...
  ฿0

 • KX-FP206CX.jpg
  ยี่ห้อ : Panasonicรุ่น :KX-FP206CX ความสามารถ : FAX รายละเอียดสินค้าและคุณสมบัติ โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม รองรับระบบหมายเลขเรียกเข้า (Caller ID) ส่งเอกสารกระจาย (สูงสุด ...
  ฿0

 • KX-FG2452CX.jpg
  ยี่ห้อ : Panasonicรุ่น :KX-FG2452CX ความสามารถ : FAX รายละเอียดสินค้า เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม สามารถรับแฟกซ์กรณีการดาษหมด 28 หน้า ใช้ฟิล์ม(รหัสสินค้า 8001496) KX-...
  ฿0
Visitors: 64,369